سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه نشانم بده ...

ممکن است نتوانم این تاریکی ها را از بین ببرم

اما با همین روشنایی کوچک

فرق ظلمت و نور

و حق و باطل را

نشان خواهم داد ...

و هر که به دنبال نور است

این نور هر چند کوچک

در دل او بزرگ خواهد بود ...

شهید دکتر مصطفی چمران

نوشتار خاص

بناست روزهای آینده با نوشتاری خاص، بصورتی خاص، در خدمت مخاطبینی خاص باشیم ...