سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه نشانم بده ...

آیه های آخر والفجر ...

سخت است بانو غم شهادت مظلومانه و غریبانه شما را به دل داشتن و آتش دل را فریاد نزدن،

سخت است تحمل یتیمی کودکانتان و از این همه درد روی نخستن،

سخت است فهمیدن سوز دل مولا و اشک بر دیده روان نکردن،

کاش چاهی داشتم تا چون مولایم این همه را بازگو میکردم و داغ دل فرو می نشاندم ...

غم ما نیز چون مولا از این مصیبت همیشگی گشته بانو ...

یا فاطمة اشفعی لی فی الجنة