سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه نشانم بده ...

امت حزب الله جمهوریت را فدای اشرافیت نمی کند

و از آرای رقیبش چنان حمایت می کند که از ناموس خود.

حسن روحانی از صندوق دولتی بیرون آمد که به دروغگویی مشهورش کرده بودند!

ما هم خوشحالیم که زیر سایه ی ولایت طعم پیروزی را می چشند.

این شگفتی « خامنه ای » است ؛

همان امامی که به دیکتاتوری متهمش می کنند ...

جای حاج بخشی خالی که پرچم بچرخاند و بگوید :

ماشاء الله ... حزب الله ...

 

---------------------------

پ.ن : اگر میخواهی حزب الله را بشناسی او را اینگونه بشناس؛ او اهل ولایت است؛ عاشق امام حسین؛ و از مرگ هراسی ندارد ...  (سید شهیدان اهل قلم)