سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه نشانم بده ...

همیشه قبل از اینکه کلاس رو شروع کنه سوره فیل رو برامون پخش میکرد.

میگفت اصحاب فیلم هم مثل اصحاب فیل می مونن!

می گفت اگر شدی جزء اصحاب فیلم و خودت رو ایمن دیدی و بالاتر و برتر،

اگر رضایت خالق هستی رو ندیده گرفتی،

مثل اصحاب فیل زیر سنگریزه هاش له میشی، نیست و نابود میشی ...

حرفش خیلی زیبا بود ولی خیلی خوب نمی فهمیدمش!

اما این روزا که عزم جدی جزم کردم که پروژه درس رو سریعتر تحویل بدم، خوب می فهمم منظورش رو ...

قبل از دیدن فیلم یه آیة الکرسی و ... اعوذ بالله من الشیطان الرجیم!

تو این راه هر لحظه که خودت رو ایمن بدونی و فکر کنی خیلی کار درست و اهل خدایی، درست همون یک لحظه غفلت جزء اصحاب فیلت میکنه ...