سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه نشانم بده ...

* پلان7: نمای داخلی؛ منزل سینا؛ سالن پذیرایی
هر چی فکر میکرد نمی تونست علت اون همه سوال و حساسیتش رو بفهمه، تنها چیزی که به ذهنش رسید "شک" بود!
برای اینکه خیال بهمن رو راحت کنه تصمیم گرفت واقعیت رو به بهمن بگه :
"فکر میکنم علت این همه سوال و جوابتون رو فهمیدم! جوابش فقط یه جمله است:
من خانوم هستم نه آقا ..."