سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

راه نشانم بده ...

* نقش دوم داستان؛ نمای داخلی؛ اتاق کار

دیگه میلی برای حتی بحث های همینجوری هم نداشت! یعنی بحث کردن با اون سودی براش نداشت ...

میخواست راه اومده رو برگرده اما ... وابستگی ...

دنبال بهونه ای برای راضی کردن دلش بود!

طبق عادت معمول آنلاین شد، چراغش روشن بود، موقعیتش رو نوشته بود :

zohre is connected with sina now.

بهونه جور شده بود ...