سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه نشانم بده ...

فکر کنم بعد از نیم سال برگشتم به خونه سومم!
هم خودم هم افکارم هم این خونه نیاز به خونه تکونی داشت ...
از همه بزرگوارانی که بنده رو شرمنده الطافشون کردند ممنونم و امیدوارم بعد این خونه تکونی بهتر از اون آدم قبلی باشم
ناگفته نماند که این آدم قبلی اون آدم قبلی نیست!!!
از الان از همه بزرگواران به خاطر برخوردهای آتیم که باعث رنجششون میشه عذر میخوام (منظورم اینه که اگر جایی دیدن رفتارم مثل قبل نیست دلیل بر جسارت بنده نگذارند ... دال بر مصلحت بگذارند!)
به امید ظهورش ...