سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه نشانم بده ...

خدایا! به هر که دل بستم تو دلم را شکستى.
عشق هر کسى را به دل گرفتم تو او را از من گرفتى.
هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم و در سایه امیدى و به خاطر آرزویى براى دلم امنیتى به وجود آورم تو یکباره همه را بر هم زدى و در طوفان هاى وحشت زاى حوادث رهایم کردى تا هیچ آرزویى در دل نپرورم و به هیچ چیز امیدى نداشته باشم و هیچ وقت آرامش و امنیتى را در دل خود احساس نکنم.

نیایش

خدایا! تو اینچنین کردى تا به غیر از تو محبوبى نگیرم و به جز تو آرزویى نداشته باشم و جز تو به چیزى یا به کسى امید نبندم و جز در سایه توکل به تو آرامش و امنیت احساس نکنم.
خدایا! تو را بر همه این نعمت ها شکر میکنم.

از نیایش های شهید دکتر مصطفی چمران